Ring oss gärna: 0455-30 28 00

Vi arbetar med det viktigaste vi har – människor

Anställda inom vårdbemanning rekordnöjda med jobbet

Medarbetare inom vården som är anställda av bemanningsföretag
tillhör branschens mest nöjda. Det visar en medarbetarundersökning
som Bemanningsföretagen genomfört.

– Medarbetarna inom vårdbemanning är mycket nöjda med jobbet, stannar länge och rekommenderar det till andra. Vi kan se att man går till vårdbemanning för att arbetssituationen rekommenderas av vänner och att man också trivs bättre på plats, kommenterar förbundsdirektör Ann-Kari Edenius resultaten.

– Det intressantaste resultatet tycker jag är hur viktigt medarbetarna tycker att det är att kunna styra sin egen tid. 85 procent av de bemanningsanställda inom vården har valt jobbet för att de själva kan välja tid och arbetsplats, och först på tredje plats kommer lönen. Flexibiliteten och variationen som bemanningsföretagen erbjuder i kombination med mycket patientkontakt på arbetsplatser där man verkligen behövs är svår att få hos andra arbetsgivare inom vården, kommenterar Ann-Kari Edenius.

Några punkter ur resultaten återges nedan – siffran för tjänstemannayrken generellt anges inom parentes:

  • 55 procent har kommit till branschen efter rekommendation från vänner (14%).
  • 92 procent instämmer i påståendet ”att arbeta som inhyrd känns meningsfullt”(63%).
  • 92 procent instämmer i yttrandet ”min erfarenhet av att arbeta som inhyrd har varit mer positiv än väntat” (67%).
  • Nästan var tredje, 31 procent, har arbetat inom vårdbemanning i mer än fem år (17%).
  • 60 procent har tackat nej till anställning hos en kund (14%).
  • 65 procent kommer till jobbet från en tillsvidareanställning (24%).
  • De vanligaste anledningarna till att man valt jobbet som bemanningskonsult är: ” jag kan själv välja tid och arbetsplats” med 85 procent (12%), ”jag vill ibland ha ledigt i längre perioder” med 61 procent (7%) och ”jag får högre lön eller andra förmåner” med 60 procent (7%).
  • 94 procent skulle rekommendera jobbet till andra (61%).

Om undersökningen: Totalt genomfördes 2397 intervjuer med webbundersökning via mail av Inizio. Av dessa arbetade 199 inom vårdbemanning. Undersökningen genomfördes under 2015 men först nu har resultaten för vårdanställda separerats. Resultaten ligger i linje med tidigare medarbetarundersökningar för både vårdbemanning och branschen som helhet.

Bemanningsbranschen satte drygt 203 000 personer i jobb under 2015 via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar.

Bemanningsföretagen är en arbetsgivare- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med över 570 medlemsföretag, varav drygt 510 är auktoriserade. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet och trygghet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger.

I bemanningsbranschen bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens. www.bemanningsforetagen.se

Denna artikel är utgiven av bemanningsföretaget 6 december 2016,

Se alla nyheter »