Ring oss gärna: 0455-30 28 00

Ta hjälp av First Med när du vill hitta personal

Att rekrytera nya medarbetare är en av de största utmaningarna för alla organisationer. Det är en tidskrävande uppgift som ofta prioriteras ner på grund av mer akuta ärenden. I många fall leder det till felrekryteringar som tar tid, kraft och pengar från organisationen.

Ta istället hjälp av oss när du behöver anställa fler resurser till din organisation men har svårt för att få tiden att räcka till.

Professionell rekryteringshjälp

Vi hjälper dig med delar av eller hela din rekryteringsprocess. Det är din tid och ditt behov som avgör. Vi kan ta hand om sökning av kandidater, urval, matchning mot kravprofil, tester och intervjuer. I våra priser ingår alltid annonsering på nätet i våra standardkanaler.

Våra rekryteringskonsulter har gedigen erfarenhet av att testa, granska och rekrytera personal inom olika kompetensområden. Med specialistkunskap och väl utvecklad metodik löser vi dina rekryteringsbehov. Vi fungerar också som ett bollplank för dig under hela rekryteringsprocessen.

Kontakta oss via 0455-30 28 00 eller info@firstmed.se för mer information och offert på rekrytering.

  1. Ta hjälp av First Med när du vill hitta personal.