Ring oss gärna: 0455-30 28 00

NGS förvärvar Nurse Partner

First Meds moderkoncern, NGS Group, fortsätter expansionen inom bemanningssektorn genom att förvärva bemannings­bolaget Nurse Partner Scandinavia AB.

Nurse Partner grundades år 1999 av Eva Flygare och hyr sedan dess ut sjuksköterskor och läkare i Sverige och Norge. Nurse Partner bedöms omsätta cirka 150 Mkr med ett resultat före skatt på 10 Mkr under 2013. Huvudkontoret ligger i Karlskrona och övriga kontor i Malmö och Oslo.

”Nurse Partner, inklusive affärsområdet Doc Partner, kompletterar NGS verksamhetsområde vård med nya kompetenser och avtalsområden och vi ser tydliga synergier med våra befintliga verksamheter. Nurse Partner är en sedan länge etablerad bemanningsaktör i Norge och för NGS är det både efterlängtat och viktigt att utvidga vår verksamhet till att även innefatta denna stora och intressanta marknad”, säger Ingrid Nordlund, VD för NGS Group.

”NGS Group har både resurser och den kunskap som behövs för att vidareutveckla Nurse Partner. Jag är glad att ha hittat en köpare med en så bred kompetens inom branschen, både när det gäller läkare- och sjuksköterskebemanning. Detta ger Nurse Partner ytterligare en möjlighet till fortsatt tillväxt.”, säger Eva Flygare, styrelseordförande i Nurse Partner.

Avtalet skrevs under 13 maj 2013. Köpeskillingen består av en fast del om 35 Mkr, varav 21,8 Mkr erlagts kontant och 13,2 Mkr erlagts med 193 303 nyemitterade aktier. Vidare tillkommer en möjlig tilläggsköpeskilling om maximalt 35 Mkr.

För ytterligare information kontakta Ingrid Nordlund, VD för NGS Group på telefon 0704-14 81 28 eller via mail till ingrid.nordlund@ngsgroup.se Se även www.ngsgroup.se.

Se inspelad intervju med Ingrid Nordlund

NGS Groups VD Ingrid Nordlund svarar på frågor kring Nurse Partner som förvärvades nyligen, vad det finns för skillnader och likheter mellan bolagens verksamheter, hur integrationsplanen ser ut, kommenterar förvärvet ur ett finansiellt perspektiv samt utvecklar vilka av NGS befintliga affärsområden som kan bli aktuella för den norska marknaden då Nurse Partner redan är etablerat i Norge.

Se intervju

Se alla nyheter »